Web je nyní ve výstavbě ...
The web now under construction ...
Kontakt / Contact


CheckTerra s.r.o.

Tyršovo náměstí 162
267 24 Hostomice

IČO: 017 24 495
DIČ: CZ01724495
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 210822
The company is entered in the Commercial Register kept at the Municipal Court in Prague, Section C, File No 210822.

tel.: +420 606 751 805
e-mail: obchod@checkterra.cz